ประเภท : ภาพกิจกรรมนักศึกษา
โครงการ "ค่ายอาสาพัฒนาเพื่อน้อ...

ณ โรงเรียนวัดน้ำขุ่น จ.จันทบุรี [อ่าน : 36 ครั้ง]

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประ...

ณ อาคารนวัตกรรมธุรกิจ [อ่าน : 31 ครั้ง]

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกป...

ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมธุรกิจ [อ่าน : 55 ครั้ง]

ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมใหญ่พิธีม...

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี [อ่าน : 30 ครั้ง]

ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมย่อยพิธีม...

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี [อ่าน : 32 ครั้ง]

งานราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วั...

ณ เต็นท์โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี วิทยาเขตจันทบุรี [อ่าน : 5 ครั้ง]

ประกวดดนตรีระดับอุดมศึกษา ภายใ...

ณ ลานมะขาม [อ่าน : 37 ครั้ง]

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมขึ้นเขาคิ...

ณ อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ [อ่าน : 53 ครั้ง]

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา และ...

ณ จุดเลือกตั้ง ชั้น1 อาคารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี [อ่าน : 64 ครั้ง]

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256...

ณ สนามหน้าอาคาร สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี [อ่าน : 46 ครั้ง]

ลานมะขามยามเย็น

ณ ลานมะขาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี [อ่าน : 62 ครั้ง]

งานเลี้ยงฉลองและมอบเกียรติบัตร...

ณ อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี [อ่าน : 60 ครั้ง]

ประมวลภาพนักกีฬาในการแข่งขันกี...

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ [อ่าน : 72 ครั้ง]

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรั...

ณ ชุมชน ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี [อ่าน : 116 ครั้ง]

กิจกรรมพัฒนาจิต สร้างคุณธรรมแล...

อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี [อ่าน : 116 ครั้ง]

"Rmutto Chan Freshy2022" งานปร...

"Rmutto Chan Freshy2022" งานประกวดดาวเดือนและดาวเทียม ประจำปี 2022 [อ่าน : 102 ครั้ง]

พิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมวันทาคณาจารย์ ปีการศึกษา 2565 [อ่าน : 107 ครั้ง]

แข่งขันการสร้างแบบจำลองด้วยโปร...

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น [อ่าน : 119 ครั้ง]

การแข่งขันการควบคุมระบบอัตโนมั...

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ อ.ศาลายา จ.นครปฐม [อ่าน : 95 ครั้ง]

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปร...

ณ อาคาารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมลัติครบ 60 ปี [อ่าน : 97 ครั้ง]

กิจกรรมเตรียมความพร้อมปรับพื้น...

ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมธุรกิจ [อ่าน : 141 ครั้ง]

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปร...

ณ อาคาารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมลัติครบ 60 ปี [อ่าน : 116 ครั้ง]