ประเภท : แนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร
เข้าแนะแนว งานปัจฉิมนิเทศ วิทย...

ณ วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม จ.จันทบุรี [อ่าน : 31 ครั้ง]

เข้าแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสต...

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จ.ระยอง [อ่าน : 50 ครั้ง]

เข้าแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสต...

ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จ.ระยอง [อ่าน : 28 ครั้ง]

จัดบูธและแนะแนว งานปัจฉิมนิเทศ...

ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จ.สระแก้ว [อ่าน : 22 ครั้ง]

เข้าแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสต...

ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จ.ชลบุรี [อ่าน : 27 ครั้ง]

จัดบูธแนะแนวในกิจกรรม "เปิดบ้า...

ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว [อ่าน : 27 ครั้ง]

จัดนิทรรศการ "เปิดบ้านวิชาการ...

ณ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม จ.สระแก้ว [อ่าน : 62 ครั้ง]

เข้าแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสต...

ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง [อ่าน : 35 ครั้ง]

เข้าแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสต...

ณ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ จ.ระยอง [อ่าน : 32 ครั้ง]

เข้าแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสต...

ณ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จ.ระยอง [อ่าน : 42 ครั้ง]

เข้าแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสต...

ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ จ.สุรินทร์ [อ่าน : 46 ครั้ง]

เข้าแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสต...

ณ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยาคม จ.ระยอง [อ่าน : 37 ครั้ง]

เปิดบูธวิชาการในงานมหกรรมวิชาก...

ณ โรงเรียนวัดป่าประดู่ จ.ระยอง [อ่าน : 49 ครั้ง]

เข้าแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสต...

ณ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม จ.สระแก้ว [อ่าน : 62 ครั้ง]

เข้าแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสต...

ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จ.ระยอง [อ่าน : 70 ครั้ง]

[อ่าน : 94 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

[อ่าน : 77 ครั้ง]